ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Concept

Η δημιουργία ενός επιτυχημένου κτιρίου ή χωροταξικού σχεδίου αρχίζει πολύ πριν τη συζήτηση για το που θα τοποθετηθούν οι χρήσεις στη γη. Αρχίζει με τις αποφάσεις για το τι πρέπει να είναι αυτές οι χρήσεις.
Ένα επιτυχημένο χωροταξικό αποτελεί την ολοκλήρωση οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών στόχων. Δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να πάρει αποφάσεις για το μέλλον σε τακτικό και σε στρατηγικό επίπεδο.
Άν πετύχουμε στο επίπεδο του αρχικού σχεδιασμού, εξοικονομούμε τεράστια χρηματικά ποσά στο τέλος. Αν δεν αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και χρήμα στο σχεδιασμό, τότε ξοδεύουμε πιο πολύ χρόνο και χρήμα ασχολούμενοι με το πως να λύσουμε προβλήματα αργότερα.

Design

Τα κτήρια μας δεν επαναλαμβάνονται. Η ποικιλία των σχεδίων τους αντανακλά τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και κάθε φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Έχουν ισχυρό χαρακτήρα και συνέπεια στον τρόπο που κατασκευάζονται.
Διατηρούν ανθρώπινες ποιότητες όσον αφορά την κλίμακα, τα υλικά και τις φόρμες και είναι γεμάτα χρώμα και φως.

Έλεγχος Κόστους

Σχεδιάζουμε κτίρια με προσδιορισμένο κόστος μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί εκτιμώνται από την αρχή ενός έργου και ενημερώνονται κατά την διάρκεια της κατασκευής του.
Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια εξασφαλίζουν τον πελάτη από συνεχείς αλλοιώσεις του κόστους.

Ποιότητα

Το γραφείο παράγει κτίρια υψηλής ποιότητας.
Η τεχνική κατάρτισή μας είναι πολύ ισχυρή και συνεργαζόμαστε κάθε φορά με τους κατάλληλους συμβούλους.
Υλικά, εξαρτήματα και νέες τεχνικές ερευνώνται εκτεταμένα πριν προδιαγραφούν και ενσωματωθούν στον σχεδιασμό.
Όλα τα έργα επιβλέπονται από εμάς σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Στόχος μας είναι να παραδίδουμε κτίρια που παρέχουν ποιότητα που διαρκεί.